Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 1

Bu ürünlerin hareket fail bölümleri bulunur. Bunun yanında elektronik devreye katkı katkısızlamaları ile bile bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. Güçlü frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; ılımlı frekans elde eylemek midein kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar midein tercih edilmektedir. Elektriksel bağlanakların katkısızlanması hesabına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.